Waak over je hart: het is de bron van je leven (Spreuken 4: 23)